Fot. Urząd Miasta Tarnowskie Góry | www.facebook.com
Raport o stanie miasta Tarnowskie Góry
09 czerwca 2019 r. | 11:36

12 czerwca o godz. 9 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji między innymi zostanie przedstawiony raport o stanie miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok.

Ponad 140 stron raportu - do pobrania TUTAJ

W tym roku na sesji po raz pierwszy odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. Co ciekawe, w dyskusji będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty nad raportem gminy, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek nałożony na włodarzy gmin. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt corocznie do końca maja musi przedstawić taki dokument radzie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Poniżej plan obrad i fragment raportu. 

 

źródło: UMSieradz, UM Tarnowskie Góry, facebook.com

ŁUKASZ DUDEK