Fot. UM Tarnowskie Góry
Remont budynków na ulicy Krakowskiej
25 marca 2018 r. | 12:24

Urząd Miejski opublikował informację z otwarcia ofert na remont budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Krakowskiej 14 i 13 w Tarnowskich Górach.

W pierwszej części Zarząd Budynków Komunalnych z Tarnowskich Gór zaoferował, że podejmie się remontu za kwotę 286.496,91 zł.  Z kolei drugą część zamówienia chce wykonać firma Stol-Bud Krzysztof Zyzik za kwotę 96.911,52 zł.

Poniżej publikuję informację z otwarcia ofert oraz opis zamówienia.

ŁUKASZ DUDEK

 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Część nr 1 – Termomodernizację oraz dobudowę przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Krakowskiej 14 w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) roboty ociepleniowe - ocieplenie ścian zewnętrznych oprócz elewacji frontowej, - ocieplenie stropów strychów, - ocieplenie niektórych dachów, - wymianę podokienników, - częściową wymianę parapetów, - wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; b) wymianę świetlika dachowego - demontaż świetlika istniejącego, - przemurowanie górnego fragmentu szybu, - montaż konstrukcji nośnej, - montaż świetlika z płyt poliwęglanowych; c) wentylację kuchni i łazienek - przebicie otworów w ścianach i stropach, - wykucie bruzd w ścianach, - osadzenie rur wywiewnych i montaż osprzętu, - obudowę i ocieplenie nowych przewodów wentylacyjnych. Część nr 2 - Rozbiórkę budynku usługowo-gospodarczego przy kamienicy zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 13 w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, - rozbiórkę drewnianych i betonowych dachów, - rozbiórkę murowanych ścian, - rozbiórkę masywnych stropów, - demontaż rynien i rur spustowych, - demontaż okien i drzwi, - rozbiórkę posadzek, - rozbiórkę posadzek, - rozbiórkę ścian i ław fundamentowych, - transport materiałów z rozbiórki, - składowanie odpadów na wysypisku; b) roboty towarzyszące - odtworzenie muru granicznego, - roboty tynkarskie, - roboty nawierzchniowe. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. /BIP/