RIO wszczęło postępowanie nadzorcze
15 lutego 2019 r. | 20:47

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wszczęła postępowanie nadzorcze nad uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

RIO w tej sprawie zbierze się na specjalnym kolegium już 21 lutego w Katowicach.

ŁUKASZ DUDEK