Grafika: UM Tarnowskie Góry
500 tys zł w budżecie partycypacyjnym. Zgłoś swój projekt
27 kwietnia 2017 r. | 20:51

Już po raz czwarty mieszkańcy Tarnowskich Gór mogą wybrać swoją miejską inwestycję do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego. Na ten cel przeznaczono, podobnie jak w roku ubiegłym, 500 tys. zł. Termin składania propozycji upływa 31 maja. Zwycięski projekt poznamy w listopadzie. Głosowanie potrwa trzy miesiące i rozpocznie się z końcem czerwca.

Kwota przeznaczana przez gminę na budżet partycypacyjny, wynosząca 500 tys. zł, jest taka sama jak przed  rokiem. Głosować można jedynie w formie elektronicznej. W ubiegłym roku, dzięki tej formule w głosowaniu wzięło udział 7630 mieszkańców. Głos będzie można oddać tylko na jeden projekt, ale dzięki elektronicznemu formularzowi system od razu odrzuci nieważne głosy.

W ramach budżetu partycypacyjnego, tradycyjnie już, mogą zostać zaproponowane zadania inwestycyjne lub remontowe. Propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego może złożyć każdy zameldowany na miejscu mieszkaniec Tarnowskich Gór – każda wymaga jedynie poparcia wniosku przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców miasta.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej miasta TUTAJ. Formularz wypełnić można również na komputerach w Punkcie Informacyjnym Urzędu, mieszczącym się w Ratuszu (przy ul. Rynek 4).

Zgłaszane pomysły mogą dotyczyć wyłącznie zadań o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Proponowane zadania nie mogą być związane z koniecznością zabezpieczenia przez miasto w latach kolejnych dodatkowych pieniędzy dla ich prawidłowego funkcjonowania, nie związanych z ich bieżącym utrzymaniem (koszty mediów, sprzątanie, dozór). Wypełnione formularze projektów można wypełnić na stronie i wysłać za pomocą opcji "wyślij".

Głosowanie potrwa od 30 czerwca do 29 września. Weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno–prawnym, pod kątem szacunkowych kosztów oraz możliwości zabezpieczenia w budżetach na kolejne lata ewentualnych kosztów generowanych w przyszłości przez projekty dokona Zespół Weryfikujący Wykonalność Projektów.

Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji ogłoszona zostanie na internetowej stronie miasta  do 15 listopada 2017 roku. Później wybrane przez mieszkańców zadanie zostanie wpisane do projektu budżetu na rok 2018.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 wygrała budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem piłkochwytów oraz wyposażeniem sportowym do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Franciszka Blachnickiego przy ul. Wyspiańskiego 1, w roku 2016 w ramach akcji podobny obiekt sportowy powstał przy szkole w Rybnej, w ubiegłym roku wygrała natomiast Strefa Ruchu i Zdrowia w Strzybnicy.

źródło: UM Tarnowskie Góry