Sesja Rady Miejskiej. Będą uchwalać budżet
18 grudnia 2017 r. | 19:20

20 grudnia o godz. 10.00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad będzie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok.

Na naszym profilu facebook będzie można na żywo zobaczyć przebieg sesji.

Link do transmisji TUTAJ

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 – 2024.
8. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na ofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góryw latach 2018-2020.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyskowicach w rejonie ul. Poznańskiej i Wyzwolenia, stanowiących w ½ części własność Gminy Tarnowskie Góry.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2017 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2018 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XLIII/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r.
16. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
17. Zamknięcie obrad.

/UM Tarnowskie Góry