Sesja Rady Powiatu
22 sierpnia 2017 r. | 17:32

29 sierpnia (wtorek) o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Plan obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 20 czerwca i 27 lipca 2017 roku.
4. Informacja na temat środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w latach 2014-2020.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego dotycząca zagrożeń dla budżetu Powiatu Tarnogórskiego wynikających z konieczności zwrotu nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3280S - ulicy Sobieskiego oraz ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach (druk nr 46/2017) wraz z autopoprawką (druk nr 46a/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 50/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2022

11. Zmiana składu osobowego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.
12. Zmiana składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.
13. Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.

źródło: powiat.tarnogorski.pl