Sesja Rady Powiatu
25 maja 2017 r. | 23:01

 30 maja 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 25 kwietnia i 22 maja 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2016 (druk nr 34/2017).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło – Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2017r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli (druk nr 33/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków z zasad korzystanie z tych przystanków (druk nr 35/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce (druk nr 36/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017 (druk nr 37/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026 (druk nr 38/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.K-H. na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 40/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (druk nr 41/2017).
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.

Projekty uchwały

źródło: Powiat Tarnogórski