Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
17 stycznia 2018 r. | 09:11

23 stycznia o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 4/2018).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026 (druk nr 5/2018).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 3/2018).
10. Zmiana składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.
11. Zmiana składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
12. Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.

/powiat.tarnogorski.pl