/Nasza Strzybnica
Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Strzybnicy
29 marca 2018 r. | 08:42

Została opublikowana informacja z otwarcia ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Strzybnicy.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy oferty. 

  1. PROJEKTER Opole - 32 000 zł.
  2. Experts Group Katowice - 24 625 zł.
  3. Architektura&projekty Czerwionka Leszczyny 23 247 zł. 

Pieniądze na skwer pochodzić będą z Budżetu Obywatelskiego. Krótki opis projektu:

Skwer to centralny punkt dzielnicy, stanowiący miejsce do wspólnych spotkań, wypoczynku, rekreacji, budowania więzi społecznych, ale też punkt upamiętniający i odwołujący się do historii i tradycji dzielnicy. Skwer mieści się przy ul. Strzybnickiej w Tarnowskich Górach - to teren pomiędzy blokami a piekarnią i remizą strażacką.

Poniżej publikuję pismo z otwarcia ofert.

ŁUKASZ DUDEK