Fot. fotopolska.eu
Sławni mieszkańcy – Jan Bondkowski
11 listopada 2017 r. | 10:16

Sławni mieszkańcy Tarnowskich Gór #1

Jan Bondkowski urodził się 8 sierpnia 1859 roku w Tarnowskich Górach. Jego rodzicami byli Jan i Paulina z Kasprzeńskich. Ukończył szkołę górniczą w Tarnowskich Górach i opuścił Śląsk podejmując pracę w Małopolsce jako zarządca kopalni w Grudny Dolnej (Galicja). W 1893 roku wyjechał za granicę, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem terenów naftowych i innych dla małopolskiej spółki górniczej.

Ok. 1911 roku powrócił na stałe do rodzinnych Tarnowskich Gór i stanął na czele ruchu narodowego w swoim powiecie. W jego domu założono Bank Ludowy, który wspierał polskie organizacje i stał się instytucją kredytową dla polskiej ludności. Założył tez polskie Towarzystwo Posiedzicieli Domów i Gruntów.

Wiosną 1919 roku pod jego przewodnictwem powstał tajny, pierwszy polski komitet. Komitet organizował wiele polskich instytucji, m.in. Towarzystwo Czytelni Ludowych, kółko śpiewacze "Mickiewicz", Towarzystwo gimnastyczne "Sokół" i Towarzystwo Polek. Niezwykle ważną rolę spełniło "Kasyno obywatelskie", pod którego płaszczykiem odbywały się zebrania polityczne polskich towarzystw.

Defilada powstańców w Tarnowskich Górach 1922 r. Po lewej stronie widać postać Jana Bondkowskiego.

Był pierwszym polskim burmistrzem w Miasteczku Śląskim (urząd ten sprawował przez trzy lata). W 1924 roku objął stanowisko zastępcy burmistrza Tarnowskich Gór.

7 lutego 1930 roku starostwo tarnogórskie przyznało mu odznakę „Krzyża Zasługi”. Bondkowski odmówił przyjęcia odznaczenia argumentując:

„(..) Ofiarność, poświęcenie się i praca dla Ojczyzny są mojem zdaniem, świętymi obowiązkami wobec Ojczyzny i przyjemniejszym by mi było gdybym za te obowiązki nie był dekorowany albowiem osiągnięcie celu, tj. wolnej Ojczyzny dla dążeń prawdziwego Polaka powinno być najpiękniejszą nagrodą.”

9 listopada odznaczono tarnogórskiego działacza Medalem Niepodległości za pracę na rzecz odzyskania niepodległości.

Jan Bondkowski zmarł 27 września 1937r.

źródło: UM Tarnowskie Góry, UM Miasteczko Śląskie