Strażnicy miejscy muszą się douczyć. Wypisują mandaty z błędami
09 stycznia 2019 r. | 18:09

Wojewoda Śląski kontrolował tarnogórską Straż Miejska. 

W wystąpieniu pokontrolnym czytamy, że wojewoda zaleca podjęcie działań zmierzających do poprawy znajomości i przestrzegania przez strażników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach przepisów:

- w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników niektórych czynności  i zapewnienie prawidłowego dokumentowania przez strażników w notatnikach służbowych czynności legitymowania osób,

 - w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i zapewnienia przestrzegania wpisywania na odcinkach mandatów karnych nazw ustaw, właściwej kwalifikacji prawnej naruszonego czynu, zaznaczania rodzaju nałożonego mandatu karnego, imienia ojca osoby ukaranej, jak również zapewnienie nadzoru w tym zakresie.

Wystąpienie pokontrolne poniżej. 

 

/BIP