UM Tarnowskie Góry szuka ochroniarzy
02 marca 2017 r. | 20:33

Urząd Miasta ogłosił zamówienie.

"Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4 i ul. Sienkiewicza 2” 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
2. Okres realizacji zamówienia: od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie osób wykonywał ochronę osób i mienia w niżej opisanych budynkach Urzędu Miejskiego:
- jeden posterunek całodobowy we wszystkie dni tygodnia i w święta w budynku przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach,
- jeden posterunek całodobowy we wszystkie dni tygodnia i w święta w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia:
- zapewni jednolite umundurowanie oraz identyfikatory osobom wykonującym zadanie ochrony osób i mienia,
- zapewni przyjazd grupy interwencyjnej na każdy sygnał alarmowy pracownika ochrony. Grupa interwencyjna musi dysponować min. 2 osobami wyposażonymi w ustawowe środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynków Urzędu w czasie nie dłuższym niż 10 minut w nocy i w czasie nie dłuższym niż 15 minut w dzień od otrzymania wezwania.
- wyposaży osoby wykonujące zadanie ochrony osób i mienia w telefony komórkowe i piloty napadowe (po 2 szt. - po jednym dla osób wykonujących zadanie ochrony w każdym budynku), w celu zapewnienia stałej, szybkiej łączności.


źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK