niezniknelo.pl
W 2016 roku wpłynęło 5 petycji obywatelskich
18 czerwca 2017 r. | 13:06

W 2016 roku do Urzędu Miasta Tarnowskie Góry wpłynęło 5 petycji.

1. Petycja w sprawie utwardzenia nawierzchnią bitumiczną drogi zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej. 

Decyzja: w części pozytywnie / wyjaśniająco

2. Petycja w sprawie nie wynajmowania terenów gminnych cyrkom wykorzystującym zwierzęta.

Decyzja: z uwagi na braki formalne określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach, petycja pozostała bez rozpatrzenia

3. Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia remediacji na terenach zanieczyszczonych odpadami pozostałymi po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Decyzja: przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

4. Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych.

Decyzja: negatywna

5. Petycja w sprawie utworzenia zakładki "Czystsze Powietrze".

Decyzja: pozytywna

BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK