Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miejskiej
18 marca 2018 r. | 21:24

Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Uchwała dotyczy sprawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Ludowym Klubem Sportowym ZGODA-REPTY.

Poniżej publikuję decyzję wojewody.

ŁUKASZ DUDEK