XLII Sesja Rady Miejskiej
21 września 2017 r. | 23:45

27 września o godzinie 10.00 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza. 

Plan Obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach: 30 sierpnia oraz 6 września 2017 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw
Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie
Góry dla Gminy Parchowo poszkodowanej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi sportowemu.
10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Jagodowej 72 oraz zmiany statutu samorządowej
instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Małej na prawo własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Gminy Tarnowskie Góry.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym /ulica Bolesława Chrobrego,
ulica Władysława Warneńczyka/.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej /z ulicy Jana Karłowicza
na ulicę Mieczysława Karłowicza/.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej /z ulicy Edmunda Osmańczyka
na ulicę Ks. Michała Lewka/.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością
Gminy Tarnowskie Góry.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry.
17. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Tarnowskie Góry