XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
21 kwietnia 2017 r. | 17:20

W czwartek 27 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Całość jak zawsze zrelacjonujemy dla państwa na żywo, na naszym profilu facebook TUTAJ

Porządek XXXVI sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Część informacyjna.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2017 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ulica Christiana Andersena/.

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ulica Malinowa/.

14. Interpelacje, wnioski, pytania radnych. 15. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK