powiat.tarnogorski.pl
Złóż wniosek o stypendium
11 czerwca 2017 r. | 23:01

Do 10 lipca w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów. Z kolei studenci w tym roku mogą się ubiegać o stypendium do 15 października (informacja o stypendium dla studentów na stronie zamieszczona zostanie we wrześniu)

O stypendia starać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 a dodatkowo musi on wykazać się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie.

Warunki uzyskania stypendium dla uczniów określa uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą XXVI/306/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Szczegółowe zasady i warunki jakie musi spełniać stypendysta oraz wzór wniosku do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.

Zasady i tryb przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego - TUTAJ
Wniosek o stypendium dla uczniów - TUTAJ

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać u pani Katarzyny Wilk – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 032 381 37 69.

źródło: powiat.tarnogorski.pl