Dziecięcy Uniwersytet Kultury
21 marca 2017 r. | 20:54

Śląskie zakupy

prowadzenie Marek Szołtysek
Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. 14.00