Posiedzenie Komisji ds. Mienia Komunalnego
22 kwietnia 2017 r. | 19:02

Biuro Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach uprzejmie informuje, że we wtorek, 25 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Mienia Komunalnego.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał.

2. Analiza zasiedlania nowych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Lasowice.

3. Sprawy bieżące.