Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska
03 października 2017 r. | 22:23

Biuro Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach informuje, że we wtorek, dnia 10 października 2017 r. o godz. 12:00 w Oczyszczalni Ścieków "Leśna" przy ul. Kraszewskiego w Tarnowskich Górach, odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

- Wizytacja Oczyszczalni Ścieków "Leśna" po modernizacji.