Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
31 maja 2017 r. | 17:00

Biuro Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach informuje, że we wtorek,
6 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza, odbędzie się posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa.

Tematyka posiedzenia:

-         Spotkanie z przedstawicielami OSP – analiza bieżącej działalności;

-         Opiniowanie projektów uchwał;

-         Sprawy bieżące.