Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
01 grudnia 2017 r. | 00:26

Biuro Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach informuje, że w poniedziałek, dnia 04 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

- Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry oraz projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok, wraz z wypracowaniem wniosków Komisji;

- Stan zaawansowania inwestycji kanalizacyjnych;

- Wypracowanie planu pracy na I półrocze 2018 r.;

- Sprawy bieżące.