Sesja Rady Powiatu
15 lutego 2017 r. | 22:24

Data: 21 lutego 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 8/2017).
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
5. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
6. Zakończenie sesji.