powiatlobeski.pl
Dzień Żołnierzy Wyklętych w tarnogórskim Muzeum
26 lutego 2019 r. | 18:47

1 marca świętowany jest Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Z tej okazji Muzeum w Tarnowskich Górach organizuje spotkanie zatytułowane "Wyklęta Tradycja - Ogień i jego ludzie". Wykład poprowadzi Michał Miwy-Młota (IPN Katowice). Spotkanie odbędzie się 1 marca w godzinach od 11 do 12. Kto wymyślił tak mało przyjazne dla Mieszkańców godziny, nie wiem, ale jedno wiem, odbije się to na frekwencji. 

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

źródło: powiatlobeski.pl, prezydent.pl