Konkurs 2024: Turystyka i krajoznawstwo
02 lutego 2024 r. | 15:40

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Turystyka i krajoznawstwo w roku 2024”.

Celem zadania jest wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych miasta  Tarnowskie Góry.

Zadania mają zostać zrealizowane na terenie Tarnowskich Gór i okolic, w szczególności poprzez:

  • organizację rajdów pieszych i rowerowych,
  • organizację na terenie miasta imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym
    i ogólnopolskim,
  • organizację imprez mających na celu zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, poznawanie atrakcji turystycznych (architektonicznych i krajobrazowych) wraz z okolicznościami ich powstania,
  • organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, np. wycieczki piesze, marsze na orientację,
  • organizację programów turystycznych na terenie Tarnowskich Gór i okolic oraz na gruncie posiadanych atrakcji turystycznych (architektonicznych i krajobrazowych).

W ocenie wniosków, w przypadku niewystarczających środków finansowych, priorytetowo będą brane pod uwagę oferty, które skierowane są do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Zadania realizowane muszą zostać od 15 kwietnia do 30 listopada 2024 roku.

Na realizację zadań w roku 2024 przeznacza się w tym roku – podobnie jak w roku 2023 – 50 tys. zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 26 lutego.

Szczegóły konkursu w załącznikach na dole strony.

Pliki do pobrania