Konkurs: będziemy mieli kolejny TGmural!
29 stycznia 2024 r. | 06:02

Przy centrum przesiadkowym powstanie ogromny #TGmural! Jego tematem przewodnim będzie 500-lecie miasta Tarnowskie Góry! Jego autora po raz kolejny wyłonimy na drodze konkursu. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie przewidziana jest – oprócz realizacji projektu – nagroda wysokości 25 tys. zł!

Naścienna grafika zajmie aż 784 m2 powierzchni, co uczyni ją jedną z większych w regionie i kraju.

– Mural będzie znakomitym uzupełnieniem wybudowanej na miejscu infrastruktury, przy okazji stanie się wielką  – dosłownie i w przenośni – wizytówką naszego miasta – mówi Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór wskazując, że mural był w tym miejscu planowany od początku przebudowy otoczenia dworca PKP. Po wyburzeniu budynków i utworzeniu centrum przesiadkowego teren oczyścił się na tyle, że mierząca w sumie 119 metrów długości i blisko 10 w najwyższym miejscu ściana zrobiła się widoczna. – Tematyka 500-lecia naszego miasta nasunęła się sama z powodu nadchodzącej rocznicy  i wielowątkowości. W przypadku 500 niezwykle ciekawych lat ograniczeniem będzie tylko fantazja artysty – wyjaśnia Burmistrz.

Jak wygląda wyprostowana i ocieplona, a więc przygotowana na malowania ściana, na której pojawi się mural? – patrz zdjęcie poniżej. 

Ogólnopolski konkurs skierowany jest do studentów szkół plastycznych, artystów plastyków, pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem murali. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest wykonanie projektu co najmniej jednego muralu, wykonanego wcześniej w przestrzeni miejskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 lutego 2024 roku. Projekt powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

Zgłoszenie do projektu jest bezpłatne – jeden uczestnik konkursu – zarówno osoba jak
i firma mogą złożyć jeden projekt.

Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja, w której skład wejdą – podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu na mural przy dawnym Tarmilo – przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Powiatowy Konserwator Zabytków oraz artyści graficy: Marta Czarnecka – doktor sztuk pięknych, Krzysztof Miller – operator filmowy, fotografik  i  Witold Zaręba, doktor sztuk pięknych.

Komisja konkursowa może powołać do pomocy innych ekspertów, biegłych lub konsultantów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 3 etapach:

Etap 1: projekty konkursowe zostaną ocenione w głosowaniu jawnym przez Komisję pod kątem walorów artystycznych. Głównymi kryteriami oceny będą; pomysłowość, estetyka, oryginalność, nawiązanie do tematu przewodniego ujętego w pkt 3. Każdy z członków Komisji przyzna każdej zakwalifikowanej do Konkursu pracy do 1 do 5 punktów. Do drugiego etapu przejdą 3 prace, które otrzymają największą liczbę punktów. Zakończenie I Etapu konkursu nastąpi do 8 marca 2024 r.

Etap 2: zakwalifikowane w ramach Etapu 1 prace zostaną ocenione w internetowym głosowaniu za pośrednictwem miejskiego serwisu internetowego www.tarnowskiegory.pl Projekt, który w głosowaniu internautów uzyska największą liczbę głosów otrzyma 15 punktów, drugi w kolejności – 10 punktów, trzeci w kolejności – 5 punktów. Realizacja 2 Etapu konkursu nastąpi w terminie: 11 marca 2024 r. – 25 marca 2024 r.

Etap 3: trzy finałowe prace ocenione przez internautów ponownie trafią do Komisji Konkursowej. Każdy z członków Komisji przyzna w głosowaniu jawnym od 1 do 5 punktów każdej z finałowych prac. O ostatecznym wyniku konkursu zdecyduje suma punktów otrzymanych przez dany projekt na etapach – drugim i trzecim.

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie przewidziana jest – oprócz realizacji projektu – nagroda wysokości 25 tys. zł, za zajęcie 2. miejsca 10 tys. zł , a 3. miejsca 5 tys. zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2024 roku.

Regulamin i dokumenty konkursowe w załącznikach poniżej.


Wszelkich informacji o konkursie udziela Wydział Kultury, Turystyki I Promocji Miasta,
ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32 39 33 848, 32 39 33 847, 32 39 33 831.