Połączenie kolejowe Tarnowskie Góry – Opole zostanie przywrócone?
18 czerwca 2020 r. | 07:00

Dzięki owocnej współpracy Radnego Sejmiku Śląskiego Bartłomieja Kowalskiego z Radną Powiatową Marią Ożgą i Izabelą Domogałą - Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego, być może już wkrótce zostanie przywrócone połączenie kolejowe Tarnowskie Góry - Opole.

Pismo do Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego zostało wysłane 8 czerwca i czytamy w nim:
"Dotyczy: przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego dla ruchu pasażerskiego pomiędzy Tarnowskimi Górami a Opolem.
Działając na podstawie art. 23 ust. 5 i nast. ustawy o samorządzie województwa zwracam się w następującej sprawie.
Kilka miesięcy temu Rada Powiatu Tarnogórskiego zwróciła się z apelem dotyczącym podjęcia i wsparcie działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry - Opole i przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego dla ruchu pasażerskiego pomiędzy Tarnowskimi Górami a Opolem oraz połączenia linii kolejowej nr 144 z odbudowywaną linią kolejową nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie. W przytaczanej poniżej treści wskazano wiele rzeczowych argumentów za zasadnością uchwały Rady.
Linia kolejowa nr 144 Tarnowskie Góry - Opole jest trasą o łącznej długości 75,742 km, łączącą województwo śląskie i opolskie, przebiegającą między innymi przez Tarnowskie Góry, Tworóg-Brynek, Twaróg, Borowiany, Kielczę, Żędowice, Zawadzkie, Kolonowskie, Fosowskie, Staniszcze Małe, Krasiejów, Ozimek, Dębską Kuźnię, Chrząstowice, Suchy Bór Opolski, Bolko i Opole.
Ruch kolejowy umożliwiający połączenie pomiędzy województwami został wstrzymany w 2011 roku. Jednym z głównych argumentów przemawiających za likwidacją było niskie zainteresowanie połączeniami, a co za tym idzie niewielka frekwencja. Jednakże podczas oceny sytuacji nie wzięto pod uwagę błędnie ułożonego rozkładu jazdy w stosunku do potrzeb osób korzystających z tej linii. Wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku linii 144 przyniosło wiele negatywnych skutków dla osób zamieszkujących miejscowości wzdłuż przedmiotowego odcinka linii kolejowej. Wśród negatywnych skutków zamknięcia tego ważnego szlaku komunikacyjnego należy wymienić utrudnienie w dostępie do pracy (zakłady pracy) i edukacji (szkoły i uczelnie wyższe), ograniczenie rozwoju oraz spadek atrakcyjności inwestycyjnej oraz przede wszystkim utrudnienie i wydłużenie czasu podróży dla mieszkańców obydwu województw.
W chwili obecnej przejazd koleją (Koleje Śląskie, Przewozy Regionalne) z Tarnowskich Gór do Opola wymaga jednej lub dwóch przesiadek i zajmuje średnio ok. 2,5 godziny. Alternatywy nie stanowi w tym przypadku transport drogowy, gdyż podróż samochodem osobowym zajmuje prawie 1,5 godziny. Zachodzące na przestrzeni lat w kraju zmiany spoleczno-gospodarcze przełożyły się na odwrócenie negatywnego z punktu widzenia mieszkańców trendu likwidacji lokalnych linii kolejowych. Zaczęto doceniać transport kolejowy jako szybką, wygodną i bezpieczną alternatywę dla podróży samochodowych.
W apelu wskazano szereg ważnych argumentów. Uważam, iż kluczowym jest to, że uruchomienie pełnej komunikacji na trasie 144 nie wymaga inwestycji na całej długości, a jedynie na odcinku od Fosowskiego do Tarnowskich Gór, gdyż wcześniejszy odcinek od Opola do Fosowskiego został zmodernizowany w latach 2013-201.4. Informacja ta ma fundamentalne znaczenie w ocenie kosztów modernizacji niniejszego szlaku komunikacyjnego. Koronnym argumentem wskazującym na rewitalizację linii kolejowej 144 jest komunikacja mieszkańców województwa opolskiego z Międzynarodowym Portem Lotnicznym Katowice w Pyrzowicach (Województwo Śląskie posiada pokaźny pakiet akcji). Na chwilę obecną korzystanie z najbliższego lotniska wymaga podróży samochodem i znalezienia miejsc parkingowych, jednocześnie wykluczając korzystanie osób nieposiadających własnego samochodu.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie rozwoju usług świadczonych przez Koleje Śląskie o wspomniany odcinek z Tarnowskich Gór do Opola. Obserwując działania obecnego Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Panem Marszałkiem liczę na pozytywny odzew.

Zdając sobie sprawę z ograniczeń taboru spółki KS oraz przesuwaniem środków na walkę z pandemią koronawirusa uważam, iż nie jest to zadanie do rozwiązania w szybkim czasie, jednak można uwzględnić to w planach wieloletnich naszego regionu. Przy wsparciu województwa opolskiego realny jest powrót ruchu pasażerskiego na tej linii."

Radny Sejmiku Śląskiego Bartłomiej Kowalski - "Obecność w Sejmiku Województwa Śląskiego to kontynuacja mojego stylu pracy. Pracuję w komisjach:

 • Zastępca Przewodniczącej Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
 • Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia (do 20.04.2020 r.)
 • Członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich (od 20.04.2020 r.)
 • Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Członek doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
 • Członek Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu - Związek Województw Miast Polskich
 • Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
 • Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Profesora Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Przedstawiciel Województwa Śląskiego w Radzie Muzeum przy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Członek doraźnej Komisji ds. Klimatu"

Pismo do Marszałka Województwa Śląskiego