Strzybnica: jaki amfiteatr w Parku Hutnika? Konsultacje
23 lutego 2024 r. | 06:26

W jesiennych konsultacjach mieszkańcy Strzybnicy zdecydowali , że w Parku Hutnika w pierwszej kolejności odnowiony musi zostać amfiteatr . Po uwzględnieniu ich wskazań stworzono trzy warianty jego przebudowy. Zobaczcie, co przewidują.

Nadrzędnym elementem łączącym wszystkie trzy koncepcje jest zachowanie i podkreślenie tradycji miejsca oraz harmonijne wkomponowanie przebudowywanego amfiteatru w istniejącą przestrzeń parkową.

Wszystkie wersje prezentowane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mają służyć poprawie funkcjonalności obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów, aktualnych warunków technicznych oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie zaprezentowano dziś podczas spotkania z mieszkańcami Strzybnicy.

– Przebudowa amfiteatru była – Waszym zdaniem – najpilniejszą spraw w Parku Hutnika, dlatego postanowiliśmy zająć się w pierwszej kolejności właśnie tym tematem – powiedział strzybniczanom Bartosz Skawiński, Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych prezentując założenia trzech wstępnych koncepcji.

– Koszt wszystkich oscyluje w tej chwili na poziomie mniej więcej 2,6 mln zł – poinformowała mieszkańców Bożena Pradella- Kowolik z miejskiego Wydziału Inwestycji i Remontów, która zajmuje się amfiteatrem.

Wszystkie trzy koncepcje są do siebie dość podobne, ale różnią się momentami ważnymi szczegółami.

WARIANT 1 – REMONTOWY przedstawia koncepcję wykorzystującą w planowanej inwestycji wszystkie elementy istniejącego amfiteatru, tj. muszlę koncertową, płytę i widownię.

W zakresie wariantu projektowany jest remont amfiteatru z nieznaczną przebudową oraz budową elementów uzupełniających.

ZAKRES PRAC polega na:
– częściowej rozbiórce istniejących siedzisk oraz murów pod siedziskami
– remoncie ściany osłonowej widowni wraz z przygotowaniem jej pod wykonanie przyszłego muralu
– wykonaniu dodatkowych elementów poprawiających komfort i bezpieczeństwo – siedzisk, pochwytów, balustrad nowego oświetlenia i elementów małej architektury
– poprawie estetyki i funkcjonalności otoczenia; wersja zachowuje kształt oraz charakter widowni i murów oporowych
– miejsca siedzące są odtworzone z nowych płyt prefabrykowanych z nowymi ławkami z profili z drewna egzotycznego lub kompozytu
– obiekt wzbogacony zostaje o nowe elementy w postaci np. balustrad, oświetlenia
– szacunkowa żywotność rozwiązań: 20 lat
– ilość miejsc siedzących na trybunach: 275

WARIANT 2 – PRZEBUDOWA – TRYBUNA ZIEMNA – polega na połączeniu remontu takich elementów amfiteatru jak muszla koncertowa i płyta z wykonaniem nowej widowni

ZAKRES PRAC:
– wyburzenie istniejącej i wykonanie nowej widowni w formie schodów z elementów prefabrykowanych układanych na nowym nasypie ziemnym
– widownia o nawierzchni nieprzepuszczalnej mineralno – epoksydowej (tak zwany dywan kamienny)
– siedziska – ławki z drewna egzotycznego lub kompozytu, pochwyty, balustrady, nowe oświetlenie, elementy małej architektury
– widownia: 5 rzędów siedzeń w formie łuków, dostęp do poziomów widowni zapewniać będą dwa ciągi komunikacji w formie schodów z bloków betonowych po obu stronach widowni
– Ilość osób na widowni: 218
– amfiteatr dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami

Zagospodarowanie terenu – oprócz elementów wspólnych dla innych koncepcji:
– a
leja parkowa za widownią z zielenią w donicach oraz trzema zatokami pod lokalizację ławek
– aleja ma służyć zarówno komunikacji jak i ekspozycji muralu na zewnętrznej elewacji widowni
– wykonanie wersji 2 przewiduje uformowanie nowego nasypu, co daje gwarancję użytkowania na około 50 lat

WARIANT 3 – PRZEBUDOWA TRYBUNY Z PUSTKĄ POWIETRZNĄ – koncepcja polega na połączeniu remontu muszli koncertowej i płyty z wykonaniem nowej widowni

ZAKRES PRAC:
– wyburzenie starej i wykonanie nowej widowni w formie monolitycznych ścian wykonanych na nowych fundamentach, na których układane będą prefabrykowane trybuny oraz schody, tył widowni zamykać będzie ściana prefabrykowana
– siedziska: ławki z drewna egzotycznego lub kompozytu, nowe oświetlenie oraz mała architektura
– pod trybunami znajdować się będzie pustka powietrzna wentylowana poprzez szczeliny pomiędzy prefabrykatami
– układ widowni realizowany jest w rzucie zbliżonym do istniejącej, przy czym na załamaniach, na osi schodów zaplanowano proste, krótkie odcinki ścian, co uprości wykonawstwo i stanowić będzie dodatkowy walor architektoniczny
– sektory trybun wydzielają 4 rzędy schodów, dwa skrajnie szerokości 120 cm przy zewnętrznych ścianach widowni oraz dwa o szerokości 170 cm wewnątrz, ilość rzędów – 5
– 
ilość osób na widowni: 231
– na tyłach widowni zlokalizowano 4 trejaże z zielenią wydzielające miejsce pod przyszły mural
– za bryłą widowni projektuje się alejkę parkową z 3 zatokami pod lokalizację ławek; alejka ma służyć komunikacji, a także ekspozycji muralu na zewnętrznej elewacji widowni


Na Wasze koncepcje, uwagi i propozycje czekamy do niedzieli 25 lutego.

Swoje pomysły można zgłaszać emailem na adres b.pradella@tarnowskiegory.pl

lub telefonicznie pod nr. (32) 76 90 349