TG łapią deszcz – czyli rozdajemy zbiorniki na deszczówkę!
26 lutego 2024 r. | 17:45

W ramach akcji „Tarnogórzanie łapią deszcz” mamy dla Was 270 zbiorników na deszczówkę o pojemności 350 litrów! Będziecie mogli je wykorzystać w swoim ogródku. W zestawie znajduje się zbiornik oraz zestaw przyłączeniowy, dzięki któremu każdy bez trudu będzie mógł go zainstalować.

Wnioski na zbiorniki przyjmowane będą od środy 28 lutego w kancelarii Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2. Wnioski będzie można złożyć także osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz przez ePUAP.

Kto może dostać zbiornik?

Wniosek o użyczenie zbiornika może złożyć każda osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Tarnowskie Góry, która ma możliwości techniczne zbierania i wykorzystania wód opadowych na terenie swojej nieruchomości i nie posiada względem Gminy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków oraz zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Akcja ma charakter ekologiczno-promocyjny i stanowić będzie wkład Gminy i Mieszkańców w obchody Światowego Dnia Wody, który ustanowiony został w 1992 roku i obchodzony jest corocznie 22 marca.

– Do tego czasu chcielibyśmy przygotować się do rozdania zbiorników – mówi Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. O przyznaniu zbiornika decydować będzie kolejność złożonych wniosków, rozpatrywanych na bieżąco, do momentu wyczerpania puli zakupionych przez Gminę zbiorników.

– Wnioskodawcy może być użyczony tylko jeden zbiornik na jedną nieruchomość – zastrzega Adam Mrugacz, Naczelnik miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska.

Biorący w użyczenie osobiście dokona odbioru oraz na własny koszt transportu i instalacji zbiornika, wyłącznie na nieruchomości objętej wnioskiem.

Zbiornik będzie użyczony na okres 24 miesięcy, a po tym okresie przechodzi na własność mieszkańca.

Pliki do pobrania