Zapraszamy do udziału w ankiecie
07 czerwca 2023 r. | 18:16

Tarnogórski Urząd Miejski stara się o uzyskanie prestiżowego wyróżnienia: Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Odznaczenie uznawane jest w całej Europie. Otrzymują je raz na dwa lata gminy, które przestrzegają 12 zasad dobrego zarządzania wypracowanych i promowanych przez Radę Europy, w tym

  • udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja,
  • przestrzeganie prawa,
  • należyte zarządzanie finansami.

Zapraszamy Państwa do udziału w anonimowej ankiecie elektronicznej, do podzielenia się uwagami. Wypełnienie ankiety powinno zająć 5-10 min. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach. Przekażemy wraz z dokumentację Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, która uzyskała od Rady Europy akredytację do przyznawania tego znaku w Polsce.

Więcej o wyróżnieniu: www.frdl.org.pl/eloge.

Ankieta dla: